DEN TRUEDE LYKKE 
Morgenavisen Jyllandsposten 5. feb. 1991 
To sjæle i Italien 
Lyrik ved Per Højholt 
Vagn Predbjørn Jensen: Den truede lykke. Illustrationer: Hans Tyrrestrup  
Digteren og maleren (som også ind imellem er digter) har været på kunstnerstedet San Cataldo i Syditalien nær Neapel og har da meget naturligt slået deres kunstneriske pjalter sammen om at lave en lille bog dernede fra.
En smuk bog er det blevet. Vagn Predbjørn Jensen er bedst kendt som prosaist, men at den lyriske form ikke ligger ham fjernt demonstreres fint i de lidt over tyve digte. Ikke den store poesi, men godt fastholdt som noter, og for visses vedkommende endda dygtigt udarbejdede til fuldt færdige digte.
Motivet er klart nok det nordiske sinds møde med det sydlige og med antikken, og dertil kommer foruroligelsen ved at være på et så smukt sted, afsides fra verdens larm, der som bekendt er høj for tiden. Deraf nok titlen.
Tyrrestrups henkastede, hurtige tegninger er heftige og lidt aggressive, men klæder bogen. En usædvanlig smuk tryksag, ikke mindst til prisen. To sjæle osv.