Frosten i hjertet

er en historisk roman om digteren Carsten Hauch og forbryderen Ole Kollerød, som i enevældens sidste årtier levede tæt ved hinanden og dog skilt ved en social afgrund. Trods ydre forskelle bestod der en dybere lighed imellem dem. De var fælles om at eje kunstneriske og intellektuelle evner samt en tragisk livsfølelse. De var begge på samme tid følsomme og voldsomme naturer, som tog livtag med deres skæbne. Og deres kunstneriske udfoldelse blev først mulig efter dramatiske begivenheder, som førte dem tæt på døden.

Handlingen fører læseren gennem hændelser og miljøer, hvor kunst og forbrydelse bliver til, og bogen rejser spørgsmålet om forbindelsen imellem dem.

FROSTEN I HJERTET.  
Lektørudtalelse fra Indbindingscentralen 
(86/34) 839 967 3 
Forfatteren til Tårnet i Atlantis, 1983, og Løv som vinden jager 1984, (ret ukendt historisk roman om Læsø) har skrevet endnu en historisk roman, hvori han ved hjælp af to kendte skikkelser, Carsten Hauch og Ole Kollerød, skildrer 1800 tallets Danmark, de opvækst- og livsbetingelser to personligheder fra vidt forskellige samfundslag havde, og to mænds dramatiske liv og personlige kampe. - Carsten Hauch, amtmandssøn, velbegavet om end ikke særlig tilpasset studerende fra det bedste københavnske borgermiljø, dannelsesrejser, digter og naturvidenskabsmand i et frugtbart miljø omkring Sorø Akademi, stor børneflok, ung og smuk (men oprørsk) kone. En mand samfundet må regne med og en levende og stridende person, som ikke kommer sovende til sin succes. Død i Italien efter et langt liv i 18. - Ole Pedersen, skræddersøn fra Kollerød, ingen uddannelse, ingen penge, uretfærdigt indsat i forbedringshus, færdes i stadig mere kriminelle miljøer i en udækket søgen efter levemuligheder uden andet resultat end flere straffe, ingen succes hos de pæne piger, nidkært forfulgt af embedsmænd i Hillerød, umuligt at få arbejde, dømt for mord, henrettet 1840. Med god baggrund i de mange kilder er resultatet en vellykket og læseværdig roman, som med velskrevet realisme fanger læserens interesse både for tidens vilkår og de to mænd. 
Birgitte Bornæs